Archive for the Category » Eachtraí «

Lá faoin tuath

Lá amhain í dtús an samhradh,   Shocraigh mé dul  go dtí an  fheirm sa faoin tuath.

D’ullmhaigh mé mo lón ar mo sháimhín só.  Chuaigh mé go dtí an fheirm ar trí a chlog.  Nuair a shroich mé an fheirm , chonaic mé tarbh, í bpreab na súl, rith sé i mo threo!  Lig mé beic asam.   Chonaic mé carr .  Rith mé isteach sa charr agus chuaigh mé ibhaile.  Nuair a shroich mé abhaile bhí mé tuirseach traochta.  Chuaigh mé go dtí mo seomra.

Chodail mé go sámh ar feadh tamaill.  Bhain mé taitneamh as an lá.  Ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo na ndoer.

 

by Antaine o huígín,rang a sé

Category: Eachtraí, Gaeilge  Comments off

Lá Faoin tuath

Lá amhain í dtús an samhradh. D’ullmhigh mé mo eadaí agus chriochnaigh mé mo bhricfeasta.

Fuair mé mo rothar agus rothaigh mé ar feadh tamaill. Chonaic mé an fheirm , í bpreab na súl , bhris tarbh an gheata agus rith sé í mo threo. Shocraigh mé fios a chur ar na gardaí. Líg mé beic asam .

Chuaigh mé abhaile agus shuigh mé síos ar mo shaimín so agus thit mé ina chodladh go sámh agus bhí glion dar croí orm. Bhain mé taitneamh as an lá.

 

 

by Andriú O Múrchú,rang a cuig

Category: Eachtraí, Gaeilge  Comments off

Lá faoin tuath

 

Lá amhain í dtús an samhradh, déirigh mé agus lig mé béic asam már bhí mé deanach.

Bhí mé ag dul go dtí an faoin tuath. Dullmhaigh mé mo lón ar nos na gaoithe. Shocraigh mé go mbeidh mé ag dul go dtí an faoin tuath ar an rothar.

Rothaigh mé ar feadh tamaill agus tar éis tamaill shroich mé an fheirm. Thosaigh mé ag obair agus tar éis tamaill bhí me críochnaithe. Chuaigh mé isteach agus shuigh mé síos ar mo sháimhín só. Bhí gliondar croí orm már fuair mé deich euro. Bhain mé taitneamh as an lá agus bhi me imithe i bpreab na súl.

by,Darragh ó Loinn,rang a sé

Category: Eachtraí, Gaeilge  Comments off

Lá faoin tuath

Lá amhain í dtús an samhradh , Shocraigh mé go mbeidh mé ag dul go dtí an faoin tuath .

Thosaigh mé ag rothaíocht ar feadh tamaill agus tar éis tamaill shroich mé an faoin tuath . Chuaigh mé go dtí an teach mo chara .Bhí mé ina shuí ar a shaimhín só .Bhí gliondar croí orm agus bhain mé taithneamh as .Tar éis tamaill chuaigh mé abhaile agus ar an mbealach thosaigh madra ag rith i mo dhiadh .Lig mé beic asam  in ard mo chinn is mo ghutha agus mé ag rothaíocht mé ar nós na goithe .I bpreab na súl shroich mé mo theach .Chuaigh mé isteach sa leaba agus chodail mé go sámh .

Ní  dhéanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo na neor

by,Darragh ó Loinn,rang a sé

Category: Eachtraí, Gaeilge  Comments off

Lá faoin tuath

Lá faoin tuath

 

Lá amhain í dtús an samhradh, déirigh mé agus lig mé béic asam már bhí mé déanach.

Bhí mé ag dul go dtí an faoin tuath. Dullmhaigh mé mo lón ar nos na gaoithe. Shocraigh mé go mbeidh mé ag dul go dtí an faoin tuath ar an rothar.

Rothaigh mé ar feadh tamaill agus tar éis tamaill shroich mé an fheirm. Thosaigh mé ag obair agus tar éis tamaill bhí me críochnaithe. Chuaigh mé isteach agus shuigh mé síos ar mo sháimhín só. Bhí gliondar croí orm már fuair mé deich euro. Bhain mé taitneamh as an lá agus bhi mé imithe i bpreab na súl.

Chuaigh mé abhaile agus chodail mé go sámh agus ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo na ndeor.

written by,Séan ó Múrchú

Category: Eachtraí, Gaeilge  Comments off