Archive for the Category » Gaeilge «

An Lotto

Lá amháin í dtús an fhómhair, bhí mé ag dul go dtí an bhaile. Chuaigh mé amach an doras agus thosaigh mé ag siúl í dtreo an bhaile.

Ar an tslí chonaic mé ticeád ar an dtalamh. Phioc mé suas agus scríob mé an ticeád agus leath mo shúile nuair a chonaic mé trí reálta. Rith mé abhaile ar nós na gaoithe agus tar eís tamaill shroich mé mo theach. Chuaigh mé isteach agus thaispeáin mé mo ticeád do mo mhamaí, bhí sí sona sásta agus chuamar isteach sa charr.

Thosaigh sí ag tiomáint go dtí an oifig an phoist agus niorbh fhada go raibh mé isteach sa bhaile arís. Tar éis tamaill tháinig mé amach agus bhí súil agam go mbeidh mé ar an teilifís ag an deireadh seachtaine. An lá dar gcionn bhí mé ag feáchaint ar an teilifís agus is beag nar thit mé i mo laige nuair a tháinig mo ainm amach. Cúpla lá ina dhiadh sin déirigh mé go moch ar maidin agus chuaigh mé agus mo chlann go dtí an stiúideo telifíse. Bhí mé neirbhíseach ach bhí mo chlann sa lucht féachanna ach bhí mé ceart go leor. Bhí eadaí galánta orthu agus tar éis tamaill thosaigh an chluiche. Bhuaigh mé fiche míle euro, carr nua agus saoire sa Fhrainc. An thráthnóna sin bhí mé tuirseach traochta shuigh mé síos os comhair na tine agus dúirt mé, ‘nach bréa an saol atá agam’.

Chodail mé go sámh agus ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo na ndeor.

 by,Sean o Murchú.rang6

Category: Athchoimire, Gaeilge  Comments off

An Lotto

Lá amháin í dtús an fómhair, bhí mé dul ag go dtí an bhaile. Chuaigh mé amach an doras agus thosaigh mé ag siúl í dtreo an bhaile.

Ar an tslí chonaic mé ticeád ar an dtalamh. Phioc mé suas agus scríob mé an ticeád agus leath mo shúile nuair a chonaic mé trí reálta. Rith mé abhaile ar nós na gaoithe agus tar eís tamaill shroich mé mo theach. Chuaigh mé isteach agus thaispeáin mo ticeád do mo mhamaí, bhí sí sona sásta agus chuamar isteach sa chárr.

Thosaigh sí ag tiomáint go dtí an oifig an phoist agus niorbh fhada go raibh mé isteach sa bhaile arís. Tar éis tamaill tháinig mé amach agus bhí súil agam go raibh mé ar an teilifís ag an deireadh seachtaine. An lá dar gcionn bhí mé ag feáchaint ar an teilifís agus is beag nach thit mé i laige nuair a tháinig mo ainm amach. Cúpla lá ina dhiadh sin déirigh mé go moch ar maidin agus chuaigh mé agus mo chlann go dtí an stiúideo telifíse. Bhí mé neirbhíseach ach bhí mo chlann sa lucht feáchana  agus bhí mé ceart go leor. Bhí eadaí galánta orthu agus tar éis tamaill thosaigh an chluiche. Bhuaigh mé fiche míle euro, carr nua agus saoire sa Fhrainc. An thráthnóna sin bhí mé tuirseach traochta shuigh mé síos os comhair an tine agus dúirt mé, ‘nach bréa an saol atá agam’.

Chodail mé go sámh agus ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo na ndeor.

 

                                                          by,   Seán ó Muruchú ,rang6

Category: Athchoimire, Gaeilge  Comments off

De Sathairn seo chaite

Lá fuar feannaideach a bhí ann. Ag an deireadh seactaine beigeann dom dul go dtí an siopa mar bhí ull ag teastail ó mo mhamaí. Rith mé í bpreab na sul go dtí an siopa.

 Ar an tslí ,thosaigh sé ag cur sneachta go trom. Niorbh fhada go raibh brat bán sneachta ar an dtalamh. Nuair a shroich mé an siopa ,Leath mo shuile nuair a bhí se dúnta. Lig mé beic asam in ard mo chinn is mo ghutha. Chas mé timpeall agus rith mé abhaile. Nuair a shroich mé abhaile, Thug mo mhamaí ide béil dom agus thosaigh mé ag crith leis an bhfuacht. Bhí mé trina cheile agus lig mé orm go raidh mé Tuirseach traochta. Chuaigh mé go dtí an leaba agus bhí dath an bhais orm.

Nior bháin mé taitneamh as agus ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo na ndeor

by,Micheal de Brún,rang6

 

Michael Browne,6th class

Category: Athchoimire, Gaeilge  Comments off

Dé sathairn seo chaite

Lá fuar feannaideach a bhí ann. Bhí lá saor ón scoil agam. Beigeann dom dul go dtí an siopa.

Ar an tslí go dtí  an siopa thosaigh sé ag cur sneachta. Níorbh fhada go raibh an sneachta i ngach áit.

Nuair a shroich mé an siopa,  leath mo suile nuair a chonaic me an siopa dúnta. Lig mé beic asam in ard mo chinn is mo ghuhta. Chas me timpeall agus chuaigh mé abhaile i bpreab na súl.

Nuair a chuaigh mé abhaile bhí dath an bháis orm agus bhí me ag crith leis an bhfuacht.Thug mo mamaí íde beil dom agus dúirt sí ” Beigeann duit dul go dtí an leaba”.Lig mé orm go raibh mé ina chodladh.  Tar éis tamaill déirigh mé agus thosaigh mé ag sugradh.Dúirt mé ” nach brea an saol atá  agam”. Níorbh  fhada go raibh mo seomra trína chéile.Go tobann tháinig Mamaí isteach mo seomra agus dúirt sé  “níl aon PS4 agatar an deireadh seachtaine”.  Bhí díomá orm.

Ní dheanfaidh me dearmad ar an lá sin go deo na ndeor.

by,Hugh o’ Connor,rang5

Category: Athchoimire, Gaeilge  Comments off

Ag pleidhcíocht sa scoil

 

Lá amhain i lár an earraigh déirigh mé ar a hoct a chlog. Chuaigh mé go dtí an scoil.

Leath mo shúile nuair a chonaic mé mo rang ag pleidhcíocht. Thosaigh mé ag pleidhcíocht freisin. Níorbh fhada nuair a bhí an rang trína chéile. Béigeann dom dul go dtí an oifig. Thug an príomhoide ide béil dom. Bhí náire orm agus bhí mé ag crith ar nós dúilleoga sa ghaoth. Bhí mé tuirseach traochta.

 Ni dheanfaidh mé dearmad ar lá sin go deo na ndeor.

 

 

 

Category: Athchoimire, Gaeilge  Comments off