Lá ar scoil

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lá amháin i dtús an Earraigh deirigh mé ar a hocht a chlog. Nuair a dith mo bhricfeasta chuaigh mé go dtí an scoil ar an mbus.

Leath mo shúile nuair a  chonaic mé an rang trína chéile. Tar éis tamaill bhí mé agus mo rang ag pleidhíocht gan stad agus bhí gach duine ag gáire. Lig mé beic asam in ard mo chinn is mo ghutha. Go tobann, tháining múinteoir isteach sa rang. Thug múinteoir íde béil dom. Beigeann dom dul go dtí an oifig príomhoide agus ansin bhí mé neirbhíseach. Thug an príomhoide íde beil dom freisin. Bhí náire an domhain orm.

Nuair a chuaigh mé go dtí an rang bhí fearg ar an múinteoir, dúirt me “ Ní dheanfaidh me dearmad ar an lá sin go deo na ndeor “.

         by, Hugh ó Connor,rang5

Category: Athchoimire, Gaeilge
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.